Selecteer een pagina

Creëer voor deze lichtcirkels een plekje in liefde en aandacht waar jij deze reis kunt maken. Een plek waar jij niet gestoord kunt worden en waar je ontspannen kunt zitten e/o liggen. Misschien wil je met een altaartje werken, met kaarsen, kristallen, kaarten, bloemen, geurtjes e.d. Zorg ook dat je water bij de hand hebt. Vooral ook na de lichtcirkel is het advies om voldoende water te drinken. Water heeft een zuiverende en geleidende werking, ook op energetisch niveau.

Houdt in een notitieboekje jouw ervaringen bij gedurende deze reis en eventueel erna. Waarom? Omdat het inzicht gevend en bewustzijnsverruimend werkt en omdat het de integratie van de lichtfrequenties ondersteund. Ook als je het op een later moment nog eens terugleest, ondersteunt dit in verdere inzichten en bewustwording. Het is normaal dat we bepaalde dingen vergeten. Door het terug te lezen, komt dit weer opnieuw in jouw bewustzijn en kan het verder integreren.